Kursintyg
Effektiv Förändringsledning
Effektiv Förändringsledning
Har den 22 - 23 april 2021 + En webbaserad utbildningsdag genomfört kursen
Jenny Holmén
Har den 22 - 23 april 2021 + En webbaserad utbildningsdag genomfört kursen
Effektiv Förändringsledning
Med kursledare Kelly Odell
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildning i Effektiv Förändringsledning...

 

Utbildningsinnehåll


Förändringsledning
Att åstadkomma förändring på riktigt
Ett praktikfall från verkligheten
Förändringsförutsättningar – att ”sälja” visionen

Människor och ledarskap
Förändra eller förbättra? – Tio förutsättningar för förändring
Ledarskapsattityder vid strategisk utveckling
Beteendevetenskap, Freud, Maslow och Frankl

Mission/Vision
Krav på förändringskultur och viktiga framgångsfaktorer

Affärsutveckling och styrning
Förändringens 4 faser
Övningar i förändring och kommunikation
Gruppdiskussioner
Kaizen
En sedelärande historia
Värderingar som riktverk
Traditionella finansiella mått vs Balanced Scorecard

Scan to Verify
l[0.40485095977783]