Diplom
Studeranderepresentant
inriktning Virtualiseringstekniker
Simon Alexandersson
Personnummer är dolt

Rollen som studeranderepresentant innebär att man representerar klassen i
samverkan med utbildningsledaren på utbildningen, utbildningens ledningsgrupp och
studentkåren.

Studeranderepresentanten är sammankallande, ofta ordförande och ansvarig för
protokoll vid klassmöten.

Man har även ansvar för att:
- Påminna sin klass att fylla i utvärderingar efter kursavslut
- Föra klassens talan på de regelbundna ledningsgruppsmöten som äger rum
- Vid tillsyn av utbildningen ha kontakt med myndigheten för yrkeshögskolan och föra klassens talan gentemot dem

I uppdraget ingår även deltagande i mässor och ofta engagemang i planering och
utförande av arbetsmarknadsdagar. Studeranderepresentanten ska värna om
jämställdhet och jämlikhet samt om ett bra arbetsklimat på skolan.

Ansvarig utbildningssamordnare
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Solna Campus
2020-06-09
l[0.38959002494812]