Certifiering
SKL Kommentus AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts.
Annika Brisius Edlund
Ansvarig Konsult
Great Place To Work® Sverige
Maria Grudén
VD
Great Place To Work® Sverige
Scan to Verify
l[0.054054975509644]