Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Account Manager
omfattande 400 YH-poäng
har avlagts av
Henrik Andersson
med innehåll enligt omstående sida.
Examen utfärdat 2021-05-28.
Denna examen har utfärdats enligt
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
Elisabeth Thörnsten
Ledningsgruppens representant
Stockholm 2021-05-28
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Account Manager
Utfärdat den 2021-05-28
Henrik Andersson
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Affärsjuridik20G2020-11-25
Business English20G2020-03-23
Examensarbete30G2021-05-21
Företagsekonomi30VG2020-06-25
Försäljning 1 - Försäljningsprocessen40VG2019-11-07
Försäljning 2- Verktyg och kommunikation30VG2020-01-23
Försäljning 3 - Förhandling och retorik25VG2020-11-17
Försäljning 4- Strategisk försäljning, omvärldsbevakning och offentlig upphandling30VG2021-01-19
Försäljning och marknad20G2019-12-06
LIA 160VG2020-12-03
LIA 270VG2021-05-24
Projektledning25VG2020-11-02
Visar kurser 1 till 12 av 12
Denna examen omfattar totalt 400 YH-poäng.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.

För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. Kursernas omfattning anges av poängantalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Account Manager
Utfärdat den 2021-05-28
Henrik Andersson

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • affärsjuridik, avtal och upphandling
 • affärskommunikation och retorik
 • grundläggande företagsekonomi
 • självledarskap och projektledning
 • mvärldsanalys och marknadsföring

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • utföra självständigt sälj- och projektarbete genom hela försäljningsprocessen
 • kommunicera nytta av affärsförslag med kund och potentiella kunder
 • analysera, utveckla och lösa utmaningar åt både kund och arbetsgivare
 • kommunicera kundspecifika lösningar i både tal och skrift

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • i att självständigt implementera modernt affärsmanna- och ledarskap i säljarbetet
 • i att självständigt använda strategisk och taktiskt tänkande för att utveckla affärer
 • i att självständigt leda ett kreativt och analytiskt tänkande genom hela försäljningsprocessen
l[0.34312891960144]