Kursintyg
BAM - Bättre arbetsmiljö
Jimmi Jerström
Härmed intygas att Jimmi Jerström den 2021-08-31 deltog aktivt i Branschutbildarnas företagsanpassade livestreamade kurs BAM-Bättre arbetsmiljö.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen på en heldag, 8 timmar, omfattade följande moment:

 1. Vikten av en god arbetsmiljö
 2. Roller och samverkan
 3. Arbetsgivares ansvar
 4. Medarbetaren ansvar
 5. Chefens ansvar
 6. Skyddsombudets ansvar och uppgifter
 7. Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 8. Byggarbetsmiljösamordning
 9. Samverkan med myndigheter och andra som jobbar med arbetsmiljö
 10. Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad
 11. Arbetsmiljölagen
 12. Arbetsmiljöförordningen
 13. AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 14. Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 15. O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö
 16. Balans mellan krav och resurs
 17. Tidiga signaler
 18. Föreskrifter som gäller alla arbetsgivare
 19. Översyn av de föreskrifter som gäller min verksamhet.
 20. Sanktionsavgifter
 21. Påföljder vid överträdelser
 22. Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 23. Angränsande lagstiftning
 24. Riskhantering (riskvärdering/riskbedömning)
 25. Riskfaktorer och friskfaktorer
 26. Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?
Scan to Verify
l[0.04952597618103]