Kursintyg
Agil utveckling
Agil utveckling
Har den 6 maj 2021 genomfört kursen
Ulf Solberg
Har den 6 maj 2021 genomfört kursen
Agil utveckling
Med kursledare Torbjörn Dalhström
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildning i Agil utveckling kan du...

 

Utbildningsinnehåll

Agile och historiken
Komplexitetsteori
Empirisk processkontroll och feedback
Det Agila Manifestet
Det Agila, cykliska arbetssättet
Roller och ansvar
Kanban och Visual Management
Kravhantering och User Stories
Planering, estimering och velocitet
Praktiska tips i hur man kommer igång

Scan to Verify
l[0.15159392356873]