Styrelseledamot
Adam Bäcklin
E-Sportförbundet SESF
E-Sportförbundet SESF
ORGNR: 8024466164
Från och med 2020-09-10
Ordförande Magnus Jonsson
l[1.1507079601288]