Kursintyg
Enterprise Architect – Verksamhetsmodellering
Enterprise Architect – Verksamhetsmodellering
Har den 2 juni + 21 juni + 23 juni 2021, genomfört kursen
Anna Elmervik
Har den 2 juni + 21 juni + 23 juni 2021, genomfört kursen
Enterprise Architect – Verksamhetsmodellering
Med kursledare Johan Wretö
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildnings i Enterprise Architect – Verksamhetsmodellering kan du…

 

Utbildningsinnehåll

Introduktion till Enterprise Architect
Olika versioner av Enterprise Architect
Tips & Trix
Prova på-övningar

Begreppsmodellering med Enterprise Architect
Vi bygger upp en begreppsmodell och genererar en termlista ur modellen.

Informationsmodellering med Enterprise Architect
Vi tar fram en informationsmodell som dokumenteras steg för steg. Sedan genererar vi dokumentationen för informationsmodellen.

Transformation
Här visar vi hur man från en modell kan skapa och uppdatera en annan modell. Här hur man från en begreppsmodell kan skapa en informationsmodell och uppdatera den.

Processmodellering med Enterprise Architect
Omfattande praktisk övning i processmodellering med Enterprise Architect

Målmodellering med Enterprise Architect
Här visar vi hur man modellerar mål och kopplar en målmodell mot en processmodell.

RTF-editorn
I det här avsnittet lär du dig använda Enterprise Architects avancerade rapportgenerator.

Spårbarhet
Att spåra var ett system används eller vilka processer som hör till en viss organisationsenhet är enkelt i EA.
Vi visar hur du sätter upp och analyserar kopplingarna med relationsmatrisen och hur varje modellelement är kopplat mot andra element.

Scan to Verify
l[0.47223997116089]