Kursintyg
Verksamhetsutveckling med processer
Verksamhetsutveckling med processer
Har den 2 - 3 september 2021 + En webbaserad utbildningsdag, genomfört kursen
Albert Vrang
Har den 2 - 3 september 2021 + En webbaserad utbildningsdag, genomfört kursen
Verksamhetsutveckling med processer
Med kursledare Christer Nellborn
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildning i Verksamhetsutveckling med processer kan du…

 

Utbildningsinnehåll

Bakgrund
Verksamhet och processer
Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
Begreppet process
Processer i tjänsteproducerande verksamhet

Astrakanmetoden
Astrakanmetoden – sammanfattning
Arbetssätt och bärande idéer
Processmodellering
Begreppsmodellering
Målmodellering

Fördjupningsområden
Processnivåer
Intressent- och behovsanalys
Resurser i processer
Aktörer/roller i processer
Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkra processer
Granska och förankra processer
Mäta processer
Effektivisera processer

Workshop och dokumentation
Workshop och modellering
Dokumentation inkl olika verktyg

Processorganisation
Ansvarsfördelning – process / linjen

Avslutning

Scan to Verify
l[0.37031197547913]