ACKREDITERAD

PERSONLIG TRÄNARE UTBILDNING

Human Performance Nordic AB
Härmed Intygas att Human Performance Nordic AB möter eller överskrider Almega Friskvårdsföretagens krav på ackrediterade utbildningar för Personlig Tränare (PT). Kraven innefattar bland annat utbildningens omfattning, innehåll, andelen lärarledd tid och instruktörernas kompetens.

Ackrediteringen löper årligen.
1 July 2020 - 30 Juni 2021
Mats Sunebäck
Ordförande Almega Friskvårdsföretagen
Evelina Kogsta
Branchansvarig Almega Friskvårdsföretagen
Scan to Verify
l[0.53611183166504]