Certifiering
Fastighetsägarna MittNord
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Fredrik Hoël
Consultant
Great Place To Work®
Maria Grudén
CEO
Great Place To Work®
Scan to Verify
l[0.058223962783813]