Certifierad
Förändringledare
Förändringledare
Ulf Solberg
Förändringledare
Med kursledare Kelly Odell
Har den 25 februari 2021 inom ramen för sin utbildning vid Astrakan Strategisk Utbildning uppvisat kunskaper i Förändringsledning motsvarande innehållet i nedanstående kurser samt förmåga att tillämpa kunskaperna i praktiken.

Efter certifiering är denne väl rustad att arbeta med att skapa förutsättningar för att implementera förändringar i verksamheten som ledare, kommunikatör och affärsutvecklare, samt att metodiskt ta sig an en förändring, tydliggöra vad målbilden är och sedan etablera den i organisationen.
Kelly Odell
Stockholm
Scan to Verify

Som certifierad förändringsledare kan du:

 

Kurser som ingår i programmet:

Effektiv Förändringsledning - Metod

OBM - Organisationsutveckling genom beteendeförändring

Förändringsledarskap – Fördjupning i förändringsledning

Vad innebär Astrakans Certifiering i förändringsledning?

Att du kan skapa förutsättningar för att implementera förändringar i verksamheten som ledare, kommunikatör och affärsutvecklare. Att du metodiskt kan ta dig an en förändring, tydliggöra vad målbilden är och sedan etablera den i organisationen.

I samband med certifieringen examineras du på följande sätt;

Nätbaserat teoriprov med huvudsakligen öppna frågor

Arbetsprov: Examination där du får ta dig an olika förändringscase

Du får även möjlighet att under OBM-utbildningen arbeta med ditt eget case gällande beteendeförändring samt återkoppling och uppföljning

Scan to Verify
l[0.065775156021118]