LICENSIERAD
PERSONLIG TRÄNARE
Fredrik Ljunggren
Härmed Intygas att Fredrik Ljunggren har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt.

Stockholm 02 Nov 2020
Mats Sunebäck
Ordförande Almega Friskvårdsföretagen
Evelina Kogsta
Branchansvarig Almega Friskvårdsföretagen
Scan to Verify
l[0.22579598426819]