Kursintyg
Praktisk projektledning
Praktisk projektledning
Har den 14 - 15 juni 2021 + En webbaserad utbildningsdag, genomfört kursen
Rickard Franzén
Har den 14 - 15 juni 2021 + En webbaserad utbildningsdag, genomfört kursen
Praktisk projektledning
Med kursledare Agneta Lindblom
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildning i Praktisk projektledning…

 

Utbildningsinnehåll

Introduktion
När är något ett projekt?
Projektprocesser – vilka faser ingår i ett projekt?
Vem ansvarar för de olika faserna?
Beslutspunkter och styrande dokument

Projektinitiering
Vilka är intressenter i ett projekt?
Hur formuleras projektmål och effektmål för projektet? Och vem ansvarar?
Projektbeställning – vilket ansvar jag har som projektledare?
Målformulering
Projektmål
Effektmål

Projektplanering
Säkerställa projektet omfattning och leveranser genom att göra en WBS
Omfattning, WBS och leveranser
Ta fram en tidplan
Tidplanering
Beräkna resurser och kostnader
Vilka krav finns och hur ska projektet jobba med kvalitet
Organisation, roller, mandat och befogenheter
Ta fram en plan för, och jobba aktivt med, kommunikation
Identifiera och hantera risker
Arbeta fram en projektplan
Genomföra styrgruppsmöte

Genomförande
Gör en tydlig start för projektet
Starta projektarbetet
Skapa och utveckla teamet
Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar löpande
Rapportera, besluta och informera

Avslutning
Administrativt avslut
Utvärdera projektarbetet
Slutrapport

Effekthemtagning
Beställarens ansvar: Följa upp nyttan
Lyckat projekt?

Scan to Verify
l[0.42580699920654]