Utfärdat den 2021-05-25
Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildning
Inriktning
Event Manager
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning.Utbildningen har anordnats av Företagsekonomiska Institutet 1888 AB.
Maria-Gabriella Vitiello
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Corporate Communications & presentationsteknik25G2019-09-30
Digitala möten och event20G2020-10-20
Event marketing 20G2020-05-08
Event ur olika perspektiv30VG2019-11-26
Eventbudget15VG2020-05-25
Eventproduktion50VG2020-12-11
Examensarbete25Ej satt1970-01-01
Företagsekonomi – marknadsföring och organisation20G2020-01-07
Företagsekonomi – redovisning och finansiering25G2020-02-28
Försäljning15G2020-03-30
Idéutveckling15G2019-10-22
Lärande i Arbete 125VG2020-09-16
Lärande i Arbete 290G2021-05-20
Projektledning25G2020-04-03
Visar kurser 1 till 14 av 14
Totalt 375 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng.
Stockholm 2021-05-25
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildning inriktning
Event Manager
Maria-Gabriella Vitiello

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Corporate Communications och särskilda kunskaper om och i delområdet kommunikationskanaler
 • Presentationsteknikens grunder
 • Försäljning och säljprocessens olika steg
 • Projektproduktion och dess arbetsprocesser
 • Konceptutveckling, upplevelseproduktion och hur man skapar unika events
 • Företagsekonomi
 • Projektledning med inriktning på eventproduktion
 • Eventsäkerhet och ansvar
 • Eventjuridikens grunder

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Formulera, analysera och lösa ett kommunikativt problem
 • På ett kvalitativt sätt hålla en muntlig presentation enskilt eller i grupp
 • Tillämpa säljprocessens steg och ta fram säljmaterial för events
 • Planera och organisera ett event
 • Ta fram unika eventidéer
 • Upprätta ekonomiska dokument såsom bokslut och projektbudget
 • Upprätta projektstöttande dokument
 • Planera åtgärder för säkerhet, beredskap och krishantering
 • Tillämpa grundläggande regler inom eventjuridiken

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt bestämma när företagseventet passar som kommunikationskanal
 • Självständigt skapa och framföra målgruppsanpassade presentationer
 • Planera och ansvara för säljmöten samt ta fram ett målgruppsanpassat säljmaterial
 • Skapa ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Självständigt utarbeta unika eventidéer med beaktande av kundens individuella behov och mål
 • Självständigt upprätta en budget och ansvara för projektekonomin under en eventproduktion
 • Projektleda ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Anpassa säkerhet, beredskap och krishantering för ett enskilt event
 • Självständigt kunna anpassa ett enskilt event till grundläggande eventjuridiska regler
Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildning inriktning
Event Manager
Maria-Gabriella Vitiello

Beskrivning av de mål den studerande uppnått

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Corporate Communications och särskilda kunskaper om och i delområdet kommunikationskanaler
 • Presentationsteknikens grunder
 • Försäljning och säljprocessens olika steg
 • Projektproduktion och dess arbetsprocesser
 • Konceptutveckling, upplevelseproduktion och hur man skapar unika events
 • Företagsekonomi
 • Projektledning med inriktning på eventproduktion
 • Eventsäkerhet och ansvar
 • Eventjuridikens grunder

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Formulera, analysera och lösa ett kommunikativt problem
 • På ett kvalitativt sätt hålla en muntlig presentation enskilt eller i grupp
 • Tillämpa säljprocessens steg och ta fram säljmaterial för events
 • Planera och organisera ett event
 • Ta fram unika eventidéer
 • Upprätta ekonomiska dokument såsom bokslut och projektbudget
 • Upprätta projektstöttande dokument
 • Planera åtgärder för säkerhet, beredskap och krishantering
 • Tillämpa grundläggande regler inom eventjuridiken

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt bestämma när företagseventet passar som kommunikationskanal
 • Självständigt skapa och framföra målgruppsanpassade presentationer
 • Planera och ansvara för säljmöten samt ta fram ett målgruppsanpassat säljmaterial
 • Skapa ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Självständigt utarbeta unika eventidéer med beaktande av kundens individuella behov och mål
 • Självständigt upprätta en budget och ansvara för projektekonomin under en eventproduktion
 • Projektleda ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Anpassa säkerhet, beredskap och krishantering för ett enskilt event
 • Självständigt kunna anpassa ett enskilt event till grundläggande eventjuridiska regler
l[0.051055908203125]