Kursintyg
Informationsmodellering och Begreppsanalys
Informationsmodellering och Begreppsanalys
Har den 18 - 19 oktober 2021 genomfört kursen
Antonia Baumert
Har den 18 - 19 oktober 2021 genomfört kursen
Informationsmodellering och Begreppsanalys
Med kursledare Peter Junermark
Pia Andersson
VD, Astrakan
Stockholm
Scan to Verify

Efter vår utbildning i Informationsmodellering och Begreppsanalys kan du…

 

Utbildningsinnehåll

Begrepps- och informationsanalys
– Varför är det viktigt
– Hur använder man begrepps- och informationsanalys i verksamhetsutveckling

Begreppsmodellering
– Vad är ett begrepp?
– Vad är begreppsanalys?
– Begreppsmodellens syntax
– Exempel och övningar
– Modelleringsledning i begreppsanalys

Informationsmodellering
– Begrepp, information, data – likheter och skillnader
– Mönster
– Gestalta större modeller
– UML – hur hitta informationsklasser
– Exempel och övningar

Tillämpning
– Hur gå från begrepp till information
– Ägarskap för begrepp och information

Scan to Verify
l[0.053344011306763]