Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen
inriktning Virtualiseringstekniker
400 Yh-poäng
har avlagts av
Simon Alexandersson
ID number is hidden
Examen utfärdad 2020-01-14
Solna
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningssamordnare
Martin Devins
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Solna
Yrkeshögskoleexamen inriktning Virtualiseringstekniker
utfärdad 2020-01-14
Simon Alexandersson
ID number is hidden
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Affärsmannaskap och projektmetodik10VG2019-04-18
DevOps och automatisering med skript25VG2020-01-10
Examensarbete20VG2020-06-04
Windows klientoperativ 15VG2018-10-09
LIA 150VG2019-04-01
LIA 2 50VG2020-06-04
Linux server 125VG2018-11-30
Linux server 225VG2019-05-23
Mailadministration och molndrift av tjänster25G2020-03-11
Nätverk 1 - LAN25VG2018-10-23
Nätverk 2 - WAN20VG2019-09-23
Windows server 130VG2019-01-15
Windows server 2 20VG2019-06-18
Windows server 3 20G2020-01-13
Virtualisering 1 - Windows Hyper-V och System Center Server20VG2019-11-27
Virtualisering 2 - VMware20G2020-01-14
Denna examen omfattar totalt 400 Yh-poäng.
Martin Devins
Ledningsgruppens representant
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt
För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem Yh -poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (Yh-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning Virtualiseringstekniker
utfärdad 2020-01-14
Simon Alexandersson
ID number is hidden
Utbildningsbeskrivning

Yrkesroller
Yrkesroll 1: Virtualiseringstekniker
Yrkesroll 2: Servertekniker, specialisering mot virtualisering
Yrkesroll 3: Systemadministratör, virtuella system
Yrkesroll 4: Operations Engineer

Den examinerade har kunskaper om…

 • Virtualiseringsteknologi, systemverktyg och produkterna  Hyper-V och VMware på en fördjupad nivå.
 • Planering och design av nätverk
 • Planering, installation, konfiguration och administration av Windows Server
 • Planering, design, installation, konfiguration och administration av Linuxbaserade serversystem
 • Hur DevOps-processer används för samordning av kravställning, utveckling, test, implementation och drift
 • Skriptning

Den examinerade har färdigheter i att…

 • Utifrån planering och design kunna installera och konfigurera en komplett infrastruktur i virtualiserad systemmiljö
 • Utifrån planering och design kunna implementera och automatisera virtualiseringslösningar för serveroperativ så väl som klientoperativ
 • Utifrån planering och design kunna implementera avancerade nätverkslösningar i små som stora företag. 
 • Förebygga och åtgärda förekommande system- och nätverksbrister
 • Kommunicera tekniska åtaganden, rapporter samt kunna dokumentera på både svenska och engelska

Den examinerade har kompetenser för att…

 • Bidra med specialiserad kompetens inom virtualiseringsteknik vid planering, utveckling, implementering och dokumentering av omfattande infrastrukturprojekt
 • Planera och designa virtualiserade serverlösningar utifrån beställares och kunders behov
 • Förmåga att analysera och utvärdera genomförda implementeringar samt felsöka och utföra förbättringsåtgärder av dessa
 • Verka för sin egen kompetensutveckling genom att kontinuerligt ta del av nya virtualiseringslösningar
 • Med små förberedelser certifiera sig i branschens egna certifikat (Microsoft, Cisco, VMware och Linux).
Martin Devins
Ledningsgruppens representant
l[0.40047407150269]