Certifiering
Online Partner AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Jenny Fiskaare
Konsult
Great Place to Work Institute Sverige AB
Maria Grudén
VD
Great Place To Work® Sverige
Scan to Verify
l[0.11754012107849]