Diplom
Mia Buchmann
har

avlagt godkänd examen

i dryckerkunskap

på Vinkällans
Sommelier
Utbildning
Erik Plöen Casterud
Rektor, Vinkällan Dryckesutbildningar
Scan to Verify
l[0.058715105056763]