Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen
inriktning Frontend-utvecklare
400 Yh-poäng
har avlagts av
Emmi Torstensson
Personnumret är dolt
Examen utfärdad 2020-06-09
Solna campus
Madleen Thyren
Ansvarig utbildningssamordnare
Marie Wijkander
Ledningsgruppens representant
Nackademin AB
Solna
Yrkeshögskoleexamen inriktning Frontend-utvecklare
utfärdad 2020-06-09
Emmi Torstensson
Personnumret är dolt
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
CMS-verktyg, backend och interaktion med databaser35G2019-05-29
Examensarbete35VG2020-02-19
Grafikverktyg15VG2019-01-17
HTML och CSS35VG2018-12-21
JavaScript 135VG2018-11-14
JavaScript 220G2019-04-11
JavaScript 330G2019-10-03
JavaScript 425G2020-01-17
LIA 150VG2020-01-07
LIA 260VG2020-05-24
Frontend-projekt40VG2019-03-14
Frontend-utveckling, introduktion och projektmetodik20VG2018-09-24
Denna examen omfattar totalt 400 Yh-poäng.
Marie Wijkander
Ledningsgruppens representant
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt
För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser.
Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem Yh -poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (Yh-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning Frontend-utvecklare
utfärdad 2020-06-09
Emmi Torstensson
Personnumret är dolt
Utbildningsbeskrivning

Yrkesroller
Yrkesroll 1: Frontend-utvecklare
Yrkesroll 2: JavaScript-utvecklare
Yrkesroll 3: Webbutvecklare
Yrkesroll 4: Webbapplikationsutvecklare

Den examinerade har kunskaper om…

 • Aktuella utvecklingsspråk och programmeringsmetoder inom frontend som JavaScript, HTML5 och CSS3
 • JavaScript-ramverk och bibliotek och hur de kan användas
 • Utvecklingsmetoder och -processer från kravspecifikation till slutprodukt inom frontend-utveckling
 • Arbetsmetodik i projektbaserad webbutveckling med agila projektmetoder
 • Frontend-arkitektur och kommunikation med olika API:er
 • Enhetstestning av frontend-kod för att främja kvalitét och testbar kod
 • Versionshantering i utvecklingsprojekt inom webbutveckling
 • Webbstandarder och riktlinjer på webben som rör frontend-utvecklarens arbete
 • Webbens uppbyggnad samt framtida tillväxt- och utvecklingsområden
 • Backendspråk som PHP för interaktion med databaser som MySQL och CMS-system som Wordpress
 • Frontend-kod i produktion för konsumtion av slutanvändare
 • Grafikprogram för att skapa och hantera grafiska resurser såsom bilder
 • Aktuella och viktiga CMS (Content management systems)

Den examinerade har färdigheter i att…

 • Utveckla frontend-kod med HTML, CSS och JavaScript för att kunna skapa dynamiska webblösningar
 • Utveckla webblösningar och responsiva användargränssnitt för mobil- och webbapplikationer
 • Skapa kod utifrån prototyper, wire-frames och förverkliga en befintlig designskiss till en fungerande websida
 • Använda ramverk så som Angular för att underlätta frontend-utvecklingsprocessen
 • Installera och använda ett CMS för att kunna anpassa sin frontend-kod efter detta
 • Arbeta med projektbaserad agil arbetsmetodik i webbproduktioner
 • Skriva enhetstester och utföra enhetstestning av frontend-kod
 • Kunna sätta upp en lokal utvecklingsmiljö
 • Använda versionshanteringsverktyg såsom Git för frontend-utveckling
 • Hämta och bearbeta data från API:er för att skapa dynamiska webbapplikationer
 • Hantera grafikprogram för att konvertera och anpassa bildfiler för webben
 • Publicera färdig frontend-kod till en webbserver

Den examinerade har kompetenser för att…

 • Självständigt skapa frontend-lösningar som fungerar oavsett operativsystem, hårdvaruplattform eller webbläsare
 • Arbeta lösningsorienterat med olika utvecklingsverktyg utifrån bestämda tidsramar, kravspecifikationer och det givna arbetsflödet
 • I webbproduktion med flera medverkande kunna samverka vid utveckling, planering och genomförande av komplexa projekt enligt agila projektmetoder
 • Att ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen för att följa med i bransch- och teknikutvecklingen
 • I frontend-projekt på ett strukturerar sätt skapa effektiva enhetstester för att identifiera problem och på ett optimalt sätt säkerställa kodkvalitéten.
Marie Wijkander
Ledningsgruppens representant
l[1.2238869667053]